To højerestående ånders tid på Jorden

Det nu afdøde (1894-1965) danske fysiske medie Einer Nielsens åndelige leder Mica levede sin sidste jordiske inkarnation for ca. 2000 år siden. Under Nielsens utallige seancer viste ånden Mica sig ofte fuldt materialiseret og synlig og talende med EGEN uafhængige stemme til de tilstedeværende deltagere/mennesker. Mica havde på et tidspunkt under en seance oplyst om, at han i den åndelige verden underviser på et universitet.

For ca. 2000 år siden inkarnerede også en højt udviklet ånd til Jorden for at give mennesker indsigt, forståelse, håb, tro og viden om de åndelige aspekter, og hvilken betydning det har for andres og vores egen udvikling, når vi gør hinanden godt.

Ånden, som skulle vise sig at blive kendt som Jesus, “Kommer overalt i den åndelige verden”, havde ånden M.B. (en afdød kvinde til nogle af deltagerne) sagt under en af Nielsens fysiske seancer. Ånden M.B. sagde også: “Engang var jeg så tæt på ham, at hans klæder rørte min kjole, og der var en forunderlig kraft ved den!”.

Deltagerne spurgte også Mica, om Jesus virkelig havde levet!?
Mica fortalte deltagerne: “Lige så sandt som Jesus har vandret her på Jorden og gennemgået alt . . .”

Nu er det jo påske, og disse helligdage kan minde os om den tid, hvor mennesker slog åndelige medier ihjel, fordi de hjalp, healede og videregav informationer fra den åndelige verden – ganske som der i dag findes mange åndelige medier af forskellig art.

Et andet syn ud fra spiritistisk viden

Hvis vi ser med spiritistiske øjne og viden givet gennem medieskabet vedr. Jesus og hans angivelige “opstandelse fra de døde”, kunne følgende give mening: Ud fra de jordiske fortællinger står der, at Jesus blev lagt ind i en grav og en stor sten lukket for. Herinde lå han således i et “mørkekammer”. I det fysiske medieskab bruger vi også et “mørkekammer”, hvilket vi kalder for et kabinet. Det skal ånderne bruge for at udvikle det fysiske stof “ektoplasma”, så ånderne kan iklæde sig i dette stof, så de bliver synlige for mennesker.

Da Jesus’ veninde Maria Magdalene ankommer til graven og kigger indenfor, er han væk og hun ser to “engle”. Englene er ånder, der er højt udviklede. Da Maria pludselig ser Jesus bag sig inde i graven, kan hun ikke genkende ham. Når ånder under det fysiske medieskab har vist materialiseret, kan deres opbygning være ikke-fuldkommen, og indtil at de får bygget sig helt fuldt og fast op, kan det være lidt vanskeligere at se alle åndens detaljer.

Går vi skridtet videre i beretningerne, skulle Jesus i de 40 efterfølgende dage have gået rundt på Jorden, talt med sine venner, familie og kollegaer, for herefter pludselig at forsvinde helt. Han skulle også på et tidspunkt have sagt, at man ikke måtte røre ved ham endnu, fordi han endnu ikke var fuldkommen. Når ånder materialiserer sig under fysiske seancer, er det farligt for både medie og ånden selv at blive rørt ved, indtil at ånden har kunnet fuldkommengøre sig og “hærdne” ektoplasmaet nok til at blive rørt ved og udsat for (dags)lys.

At Jesus “pludselig” en dag forsvinder og vender tilbage til sin ”fader/Gud”, passer med, at når ånder dematerialiserer sig, forsvinder de vitterlig for øjnene af deltagerne under en seance for atter at vende tilbage til åndeverdenen.

Andre ånder bekræfter Jesus’ liv og virke

Andre ånder under seancer inden for det fysiske medieskab har gennem århundrederne også fortalt om deres møde med Jesus i den åndelige verden.
Den nu afdøde norske dommer Ludvig Dahls to sønner, Ludvig og Ragnar, som døde relativt unge, kom over en længere årrække igennem til familien og venner via det fysiske medieskab. De unge åndemænd har fortalt, at de engang sammen sammen med nogle andre åndevenner fik givet muligheden for at komme til en højere sfære i den åndelige verden, hvor de sammen med mange andre ånder samledes i en: ”Enorm marmorhal af dimensioner, som ikke kan beskrives, og som udelukkende benyttes ved de allerhøjtideligste lejligheder.”

Endvidere fortalte de, at under denne højtidelighed: “Åbner hvælvet sig og ned stiger Kristus, ikke bare som en illusion; vi får ham iblandt os som en af vores egne. Han taler til os og fortæller os.”

Ludvig og Ragnar indrømmer blankt, at det er: “Ganske umuligt at give jer en virkelig forestilling om denne time.”

Stof til eftertanke

Ja… Nogle oplysninger, erfaringer og viden kan synes for godt til at være sandt, særligt når man ikke selv har fået “syn for sagen”. Men når der fra helt almindelige velmenende, hjælpende ånder gennem det fysiske medieskab videregiver viden og deres egne erfaringer og oplevelser til mennesker, så kan det forhåbentlig for mange give inspiration til at se med andre – eller blot større øjne – på viden og tro.

Mod Lyset Testimonials
Kategorier: Blog-indlæg

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *