Jens JohansenJeg har samarbejdet med den åndelige verden og udviklet mine evner inden for clairvoyance, afdødekontakt, medieskab, kanalisering – kært barn har mange navne – gennem 20 år.

Min tilgang er undersøgende, nysgerrig, afprøvende, åbensindet og kritisk. Jeg tager ikke selv alt for gode varer og værner om kvalitet og ægthed.

Mine erfaringer, undersøgelser og oplevelser gennem årene har ført til, at jeg både tror på og ved, at livet efter vores jordiske død i den grad fortsætter. Jeg ved, at vores kære venner, om det er åndelige vejledere eller såkaldte afdøde, lever videre “på den anden side” hjemme i den åndelige verden, og støtter og hjælper os med vores prøvelser og udfordringer i vores jordiske liv.

De åndelige egenskaber og interesser løber tilsyneladende i blodet: Min oldefar var spiritisten og forretningsmanden Henrik Erhard Bonne, som gennem en længere årrække bl.a. arbejdede tæt sammen med det nu afdøde fysiske medie Einer Nielsen. H. E. Bonne har skrevet bogen Livet og åndeverdenen – åndelige undersøgelser gennem 25 år.

Min åndelige og faglige udvikling som spiritistisk medie​

2000
De første erfaringer og uddannelsesforløb inden for det spirituelle og med det mentale medieskab og clairvoyance begynder.

2002 – 2004
Er selvstænding erhvervsdrivende med alternativ rådgivning. Jeg medvirker i TV2’s programserie “Den 6. Sans, som rådgiver i en programrække hos PopFM, i Politiken, B.T., samt mange andre trykte medier. Jeg holder foredrag hos virksomheder og på messer.

2008 – 2020
Jeg modtager daglig undervisning og bliver trænet af mine åndelige vejledere i forhold til udvikling af mine mentale mediale evner og får viden om medieskabet, åndsvidenskab m.m.

2009 – 2020
Udviklingen som fysisk medie initieres og pågår stadig. Ugentligt virker jeg som medie i en såkaldt fysisk cirkel, som har til formål at gøre det muligt for ånder at manifestere sig fysisk: vise sig fysisk og tale med os samt foretage andre fysiske eksperimenter. Alt dette for at lære os og give forståelse for virkeligheden af åndelivet og at vi i den grad fuldt ud lever videre efter jordisk død.

2014 – 2020
Jeg stifter sammen med Christina Frank den frivillige spiritistforening Spiritismen Danmark. Vi driver foreningen sammen med andre engagerede og undersøgende spiritister. Foreningen danner basis for det kommende Spiritismens Trossamfund.

2014 – 2019
Sammen med Christina Frank og min mor, Vibeke Dam, stiftede og drev vi Forlaget Bogh & Bonne i vores fritid. Formålet med forlaget var at revidere og genudgive gamle spiritistiske bøger med særligt indhold, værdi og betydning for udøvelsen og kendskabet til spiritismen, medieskab og åndsvidenskab. Vi udgav tre forskellige titler, inden vi lukkede forlaget, og donerede varelageret til Spiritismens Trossamfund, for at kunne holde vores fokus der.

2017 – nu
I samarbejde med åndevenner og åndelige vejledere stifter jeg sammen med Christina Frank Spiritismens Trossamfund. I oktober 2019 blev trossamfundet statsanerkendt som det første spiritistiske trossamfund i danmarkshistorien.

Som formand for Spiritismens Trossamfund og Spiritismen Danmarkunderviser jeg sammen med Christina Frank, holder foredrag og workshop om åndekontakt (mentalt og fysisk medieskab), om åndeverdenen, spiritismens indhold, lære, historie m.v. Samlet er vi ca. 900 medlemmer. Vores arbejde er frivilligt og ulønnet.

Jens Christina undervisning

Som Spiritismens Formidler (præstestatus, red.) og med en vielsesbemyndigelse kan jeg i Spiritismens Trossamfund forestå vielser med borgerlig gyldighed.

Gennem årene har vi benyttet os af mit mentale og fysiske medieskab til at formidle vores åndevenners hjælp, råd og vejledning til bl.a. undervisningsindhold og materiale og i tilrettelæggelsen af kursen for Spiritismens Trossamfund og Spiritismen Danmark.

Anden uddannelse og arbejde

Ved siden af mit åndelige hverv arbejder jeg som socialpædagog med unge voksne der har sociale, psykiske og misbrugsudfordringer.

Øvrigt

Jeg er født i 1975, opvokset i Gl. Holte og flyttede til København i 1999. Jeg er gift på 18. år og vi har ingen børn. Jeg bruger en stor del af fritiden på det frivillige arbejde i Spiritismens Trossamfund og Spiritismen Danmark, på motion, sundhed, samvær med min familie og venner, daglig meditation samt vedligeholdelse og udvikling af mine mediale evner.