Forløbet

Når du er ankommet, og vi har sat os til rette, indleder jeg med at forklare dig, hvordan den åndelige formidling vil foregå. Herefter, når din åndelige vejleder og jeg mentalt har fået kontakt med hinanden, begynder jeg at formidle hans/hendes informationer til dig.

Der kan være forskellige områder af dig og dit liv i forhold til nuet, fortiden og fremtiden, som din åndelige vejleder må vejlede omkring. Det kan være i forhold til din følelsesmæssige tilstand, dit arbejdsliv, kærligheds- og venskabsforhold, din fysiske og psykiske tilstand/sundhed, dit personlige udtryk, din boligsitutation, din åndelige udvikling, latente/uforløste evner, retning i livet generelt eller specifik samt meget andet. Jeg sætter ikke rammen og vælger indholdet, det gør din åndelige vejleder.

Grundstenen er, at din åndelige vejleder kan give råd, pejlning, svar, forståelse og indsigt vedrørende dit nuværende ståsted og hvad der vil være – eller hvad der allerede er – din vej; dette rette for dig; hvad der gavner dig. Jeg videreformidler din åndelige vejleders informationer, hvilket kan være alt fra et “grundrids” til en mere uddybende hjælp og deltaljerede informationer.

Omfanget og graden af din åndelige vejleders hjælp afhænger af, hvor du befinder dig i dit liv og i din udvikling.

Næsten som en almindelig samtale

Kontakten mellem din åndelige vejleder, mig og dig foregår roligt og mere eller mindre som en almindelig samtale. Jeg taler højt til din åndelige vejleder, så du vil høre alt, der foregår. Undervejs stiller jeg selv spørgsmål til åndens formidling – og det samme har du mulighed for. Er der noget, som din vejleder skal uddybe eller forklare på anden vis, eller hvis du har andre spørgsmål, kan vi spørge ind til det.

Der forekommer små pauser undervejs, hvor din åndeven ikke taler, og hvor jeg dermed heller ikke taler. Jeg følger din åndelige vejleders ord, sætninger, billeder, og “aftryk”, som er de måder, din åndelige vejleder arbejder gennem mig til dig.

Kan du få svar på alt og hjælp til alt?

Følgende oplysning kommer fra min egen åndelige vejleder, og beskriver rigtig godt, hvad hvad du mere eller mindre kan forvente, når du kommer til en konsultation.

“Vi hjælper dig med at finde vej, hvad end dit spørgsmål drejer sig om, når vi både kan og må hjælpe dig. For ikke alt er jo muligt at få hjælp til for at vokse sig stor i livet. 

Din åndelige udvikling er altafgørende for dit velbefindende, og eftersom du udvikler dig af ånd som menneske, er det netop din jordiske livs beskaffenhed, vi hjælper dig med at finde vej i. De problematikker, som du har allersværest ved, giver vi dig besyv med og viser måder og metoder til at udfordre og mestre.

Den hjælp du gives her kommer fra ånder, du kender som afdøde venner, familie eller nære slægtninge, som vil dig og dit liv det godt. Du har en åndeven, som følger dig i dit liv, som står dig meget nær, og denne ven, guider dig vej – gennem medieskabet her hos Jens. Du vil således udvikle dig.”

Så nej, du kan ikke få svar på alt eller hjælp til hvad end, du måtte ønske eller synes at have behov for. Ånders formidlingsmuligheder via et medie er også delvist begrænsede. Ånder er, modsat hvad en del mennesker tror, heller ikke alt vidende. Åndelige vejledere er dog meget mere vidende end mennesket og har adgang til en større indsigt og helt andre perspektiver.

Og så er der den vigtigste faktor: Det gavner på ingen måde et menneskes personlige og åndelige udvikling at få svar på alt eller hjælp til alt fra en åndeven(!)

Kommer dine afdøde familiemedlemmer, venner m.fl. igennem under en konsultation?

Ofte står der en eller flere afdøde og deltager i konsultationen, men de holder sig i baggrunden, fordi den hjælp, der fra åndelig side skal gives til dig gennem mit medieskab, kommer fra din åndelige vejleder – som dog i teorien og praksis kan være en afdød, du har kendt.

Selvom en afdød nogle gange kortvarigt får lov til at komme igennem, er det din åndelige vejleder, der er kilden undervejs. Det er din åndelige vejleder, der kender dig, dit liv og din udvikling allerbedst, og som ved, hvad der gavner dig – ikke kun på den korte bane, men også fremadrettet.

Clairvoyance