Under overskriften Det Gode Liv havde Midtsjællands Gymnasium inviteret seks forskellige trossamfund til at deltage i et religionsfagligt arrangement. 

Første runde, hvor jeg som formand for Spiritismens Trossamfund repræsenterede spiritismen, fandt sted på Ringsted Gymnasium for ca. 100 fremmødte elever. Vi repræsentanter fra vores respektive trossamfund indledte kort med at fortælle om vores trossamfund – og i vores/mit tilfælde – hvad spiritisme er. Efterfølgende var det elevernes tur til at spørge fagpanelet, og det gjorde de sandelig også. Der var gode og nysgerrige spørgsmål.

Efter første runde og en efterfølgende frokost gik turen til Haslev, hvor vi igen indfandt os i et panel for at give samme korte introduktion til de godt 100 lyttende elever.

Eleverne blev efterfølgende inddelt i seks grupper. Grupperne, der roterede, kom så “på besøg” hos hver repræsentant. Jeg må sige, at der blev stillet mange gode og afklarende spørgsmål fra eleverne side: Hvad er en ånd? Er der ånder overalt? Hvad sker der, når vi dør? Fejrer spiritister jul? Findes der onde ånder? Hvordan forholder vi os til andre religioner? Tror vi på en gud? Hvad sker der med ånden i glasset? Hvordan viser en ånd sig fysisk? -og mange andre relevante spørgsmål.

Det var et særdeles vellavet arrangement af religionslærerne. Nogle af lærerne fortalte mig, at er eleverne mere og mere begyndt at spørge ind til spiritisme, og så var det jo en fornøjelse at kunne deltage i et stort arrangement som dette for at give viden og erfaring om ånder, medieskab, åndsvidenskab m.v. fra sig.