Lidt grundlæggende viden om, hvad der gør mennesket i stand til at kommunikere med ånder, samt mennesker og ånders relationer til hinanden. 

Åndeverdenen og ånder er lige så virkelige som Jorden og mennesker!

Siden ånder i 1848 “officielt” (i nyere tid) tog fysisk kontakt til mennesket, har udbredelsen af den mentale og fysiske kontakt mellem ånder og mennesker været genstand for meget undersøgelse, afprøvning, nysgerrighed, latterliggørelse, forundring, glæde og oplysning. Gennem århundrederne har den åndelige verden, ånderne, nærværet og kontakten vist sig at være både ægte og sandfærdig, brugbar og til stor hjælp – også selvom der kan opstå huller og fejl, ligesom inden for enhver anden vidensform, arbejdsmetode, branche m.v.

Mennesket består er fysisk stof, dvs. en fysisk krop, der har en begrænset levetid. Men foruden det fysiske består vi af metafysisk stof og levendegørelse, nemlig ånden (sjælen). Fra åndens verden er det blevet sagt, at intet liv eksisterer uden ånd. For en uddybende og beskrivende oplysning om ånd og sjæl og den åndelige eksistens og opbygning, henviser jeg til denne side.

Kort forklaret lever vi vores liv på Jorden som menneske for at udvikle os af ånd. Sagt på en anden måde: Vores konstante livsform og væren er ånd/sjæl. Vi lever og udvikler os i den åndelige verden, men når det er tid til bogstavelig talt “andre udfordringer”, bliver vi i den åndelige verden givet mulighed for at udvikle os under (frekvens)forhold, der bl.a. er tungere og langsommere end i den åndelige verden, og som dermed byder på andre udviklingsmuligheder. Derfor kan vi lade os blive født i den jordiske verden som menneske. For en nærmere beskrivelse af den åndelige verdens eksistens og opbygning og forholdene mellem Jorden og menneskelivet og den åndelige verden og åndelivet, henviser jeg til denne side.

Når vi er ”færdige” med vores åndelige udvikling som menneske, slutter vores jordiske liv (vi dør). Mens kroppen er død, og bliver brændt eller begravet, tager vores ånd/sjæl i dødsøjeblikket tilbage til vores åndelige hjem og liv. Alt hvad vi har opnået af udvikling på Jorden, bringer os fremad i udviklingen mod lyset (som det er blevet forklaret fra åndelig side). Det udviklingsstadie, som vi nåede til i vores inkarnation som menneske, er det stadie, vi udvikler os videre fra, når vi er tilbage i den åndelige verden.

Ånders kontakt og hjælp

Åndelige hjælpere, vejledere, skytsånder m.fl. har fået betroet opgaven at hjælpe dig i din levetid som menneske. Dine åndelige hjælpere vil dig oprigtigt det bedste. De hjælper kun i det omfang, som de må og kan (uanset graden, måden, størrelsen, indholdet m.v.). set ud fra hvad der gavner din udvikling.

Åndelige vejledere har “det store overblik” og en anden tilgang til indsigt og forståelse for udvikling, livet og de udfordringer, som du skal igennem i dette jordiske liv. Intet sker uden årsag og virkning, og du har et ansvar for eget liv og medansvar for andres liv og udvikling. Skal du igennem noget, som du betragter som hårdt, urimeligt forfærdeligt, vidunderligt, dejligt, godt osv. er det for at lære og udvikles – uanset hvad. Dette er blevet sagt fra åndeligt side.

Hjælpen og vejledning fra ånderne til dig (uden om et medie) sker via tilskyndelser, tanker og impulser. På denne måde bliver du guidet vej. Hvad enten man er født som medie eller “helt almindelig sansende person”, er det dit valg og beslutning, om du vælger at lytte til denne hjælp og følge den. Dine åndelige vejledere forcerer eller bestemmer intet for dig. Deres kærlighed, styrke og støtte er stor og når dig, uanset hvem du er, eller hvad du er. Dit valg og din “opgave” er at række ud, være modtagelig og klar.

Mediet - redskabet mellem ånd og menneske

Det mentalte medie er født med evnen til at sanse (se, mærke, høre) så at sige ind i den åndelige frekvens, og opnå kontakt hertil. Det er en medfødt evne, der ligesom andre evner og discipliner kræver øvelse og (op)læring.

Når en ånd kommuniker til et mentalt medie, sænker ånden sin hurtigere frekvens (den åndelige verden er for det menneskelige øjne usynligt, fordi frekvensen er hurtigere end de jordiske frekvenser). Mediet øger sin mentale frekvens for at nå samme bølgelængde som ånden. Hermed mødes de to verdeners frekvenser, og så er forbindelsen etableret. Forbindelsen kan sammenlignes med en radiofrekvens, hvor man stiller ind på rette kanal/bølgelængde. Hvis afsendermasten (=ånden) eller radioen (=mediet) er “dårlig”, “ude af drift”, “forstyrret”, kan kvaliteten og tydeligheden af indholdet blive forringet og en justering er nødvendig for at genskabe forbindelsen.

Et mentalt medie (som også indbefatter en clairvoyant, dvs. en person som udfører clairvoyance, eller på dansk: klarsyn), eller et fysisk medie har ikke konstant adgang til de åndelige planer, såvel som mediet ikke kan blive givet enhver oplysning, hjælp eller vejledning til hverken sig selv eller andre. Det er på samme måde heller ikke muligt for en åndeven at være omkring et menneske hele tiden. Det har blandt andre lægen og spiritisten Thorvald Thorson sagt med helt egen fysiske åndestemme, da han, efter sin tilbagevenden til åndeverdenen, kom igennem under en dansk seance for fysisk medieskab. Du kan høre ånden Thorson sige det her.

Hjælpen der gives og formidles fra åndelige vejledere sker altid i overensstemmelse med det respektive menneskes formål og udvikling på Jorden.