5/5

Den åndelige virkelighedDen åndelige virkelighed er resultatet af fire års intensivt arbejde på skabelsen af en lærebog fra ånder til mennesker, som jeg har skrevet i tæt samarbejde med velkendte profiler i den åndelige verden.

Bogen er baseret på virkelige begivenheder og udtalelser fra personer, der efter deres død har fået mulighed for at komme i fysisk kontakt med mennesker.

De afdøde – ånderne  – omfatter familiemedlemmer, venner, åndelige vejledere og skytsånder, der kommer fra forskellige faglige baggrunde, habitus og udviklings­­­sta­dier. Alle har de til fælles, at de har haft deres gang på Jorden og levet almindelige menneskeliv og gennemgået alt lige fra rige, vidunderlige og succesfulde liv til hårde, sygdomsramte og modstandsfulde liv. Ånderne er kommet for bl.a. at fortælle os om meningen med livet; hvorfor det former sig, som det gør på Jorden og hjemme i åndeverdenen, og hvordan vi får et godt udbytte af livet.

Ved særligt tilrettelagte seancer har ånderne via åndelig kemi og videnskab formået at skabe en kontaktform med mennesker, der er fysisk, håndgribelig, målbar og særdeles effektiv. Metoderne har givet dem ekstraordinære muligheder for at føre bevis for livets eksistens før og efter det jordiske liv. De har ladet sig selv og deres fysiske fænomener blive fotograferet, og ladet deres personlige åndestemmer bliver optaget til gennemlytning, for at give menne­sker indsigt i den åndelige virkelighed.

Den åndelige virkelighed indeholder mere end 50 billeder bl.a. fra fysiske seancer, hvor man ser ånderne og fænomener i et lys, der ikke tidligere er set. Billederne er med hjælp fra kunstig intelligens blevet stærkt kvalitetsforbedret, og sort/hvide billeder er blevet naturligt farvelagt, så ånderne og deres fænomener nu kommer så tæt på, at man som læser får oplevelsen af nærkontakt af 3. grad. Man får herved et dybtgående indblik i denne usædvanlige, men meget virkelige form for ånd-til-menneske kontakt.

Bogen er lavet med tekst- og kildehenvisninger, så den egner sig også som undervisningsmateriale i grundskoler, og på gymnasiale og videregående uddannelser.

Køb bogen direkte fra forlaget her – eller bestil den i boghandlerne eller på bibliotekerne.

Bogen på 348 sider vejer 1 kg., måler 17×24 cm og er 2,3 cm. tyk